Nūjošana Valkā 12.11.2016


Sarīkojums 2016.g.12.11 Valkā notiek 1.reizi un sacensību trase ir 2 valstu-Latvijas un Igaunijas teritorijā. 

Sarīkojums par godu LPNP dibināšanas 99.gadskārtai.

Nūjotāji garajās distancēs (49,9km un 24,75km) startē reizē ar 2x garāksa distances skrējējiem un iekļaujas kontrollaikā, kas noteikts 2x garākas distances skrējējiem (piemēram, 49,9km nūjošanā kontrollaiks ir 14h, bet starts  plkst 6:00, reizē ar 99km skrējējiem) 24,75km nūjotāji startē reizē ar 49,9km skrējējiem plkst 9:00

nolikums lasāms šeit


0


 .